Guacamoleweed – Guacamole met rauwe cannabis

 In Uncategorized

Vandaag hebben we Guacamoleweed gemaakt! 🥑🍋🍅

Een traditionele guacamole maar een met een speciale twist: Rauwe cannabis, het superfood dat je niet wilt missen in je dieet! In de afgelopen jaren gebruiken veel mensen rauwe cannabis voor medicinale doeleinden, omdat de actieve chemische verbindingen vele voordelen kan hebben op je gezondheid, zelfs als THC niet wordt verwarmd.  THC die verwarmd wordt geeft psychoactieve effecten. Ja, het betekent dat je niet high wordt als je rauwe cannabis consumeert 😉

Maar pas op: blootstelling aan zonlicht of zelfs opslag bij hoge kamertemperatuur na verloop van tijd kan de THC activeren. De hoeveelheid hangt grotendeels af van het type toegepaste verwarmingsproces en de tijdsduur. Bewaar deze dus beter in de koelkast als je dit wilt voorkomen.

Sommige mensen raken in de war als er te veel THC wordt geconsumeerd, met hartkloppingen, angst en paranoia. Door rauwe cannabis te consumeren, kunnen ze genieten van veel van de voordelen van de plant zonder deze bijwerkingen te hebben! Dus wat zijn deze voordelen? Rauwe cannabis bevat niet alleen vezels, calcium en ijzer, maar bevat ook meer dan 100 verschillende cannabinoïden. Meestal biedt het geen onmiddellijke verlichting van de symptomen, hoewel sommige effecten zonder vertraging kunnen optreden. Cannabinoïdezuren worden opgeslagen in vetweefsel. Het duurt 4 tot 8 weken om de vetweefsels van een menselijk lichaam volledig te verzadigen. Zodra het vetweefsel cannabinoïdezuren volledig heeft opgenomen, beginnen de volledige medicinale effecten van rauwe cannabis.

Cannabinoïdezuren vertonen gunstige eigenschappen tegen kanker, maar verminderen ook de waarneembare pijnniveaus en verminderen ontstekingen. Het heeft een blokkerende werking op de GPR55-cellulaire receptoren, een receptor die sterk betrokken is bij de vorming en proliferatie van kankercellen (de snelle duplicatie van kankercellen) .Gooi dus als je plantjes groeit niet de bladeren weg die je hebt weggesneden, maar voeg ze toe aan je salades, soepen, smoothies en praktisch alles voor zover je hongerige verbeelding je brengt!

Je kunt ook een mix van rauwe cannabis zowel met bladeren als bloemen bij ons bestellen >> WhatsApp: 0613591490 | E-mail: info@wietoliepuur.nl
We hebben de guacamole in één keer opgegeten! Wat ga jij maken?

 

________________________

 

Today we made Guacamolweed! 🥑🍋🍅
A traditional guacamole with a special edition: Raw cannabis, the superfood you don’t wanna miss on your diet!
In recent years, many people are using raw cannabis for medicinal purposes on the premise that the active chemical compounds have unique health benefits even if they are not being heated to release the THC who causes the psychoactive effects. Yeah, it means you won’t get high 😉
But look out – sunlight exposure or even high room-temperature storage over time can activate the THC. The amount depends largely on the type of heat process applied and the duration of time. So it’s better to keep it in the fridge if you want to avoid this.
Some people tend to become flustered when too much THC is consumed, experiencing heart palpitations, anxiety and paranoia. Consuming raw cannabis lets them enjoy many of the plant’s benefits without having these side effects!
So what are these benefits?
Raw cannabis not only contains fiber, calcium, and iron, but also contains over 100 different cannabinoids. Usually it doesn’t provide instantaneous symptom relief, although some effects can occur without delay. Cannabinoid acids get stored in fat tissue. It takes 4 to 8 weeks to fully saturate the fat tissues of a human body.  Once the fat tissue has fully absorbed cannabinoid acids, the full medicinal effects of raw cannabis start.
Cannabinoid acids exhibit beneficial anti-cancer qualities, but also diminish perceivable pain levels and reduce inflammation. It has a blocking effect on the GPR55 cellular receptors, which is a receptor heavily involved in cancer cell creation and proliferation (the rapid duplication of cancerous cells).
So if you are growing, don’t throw the leaves you cut away, add them to your salads, soups, smoothies and practically anything as far as your hungry imagination takes you!
You can also order a mix of raw cannabis both with leaves and flowers from us >> WhatsApp: 0613591490 | E-mail: info@wietoliepuur.nl
We finished the guacamole all at once 😋 What are you going to make?
Recent Posts
Comments

Laat hier je reactie achter

× WhatsApp