Kokoswiet – de beste vriend van een vrouw!

 In Uncategorized

Een paar jaar geleden sloot ik me aan bij een geheime groep van “groene vrouwen” cannabisgebruikers, opgericht door Dafna Galpaz. Zij beheert deze geweldige gemeenschap van meer dan 11.000 dames die kennis en ervaring delen over deze magische plant. Zij ondersteunen elkaar bij het kweken van de plant om producten te produceren die helpen waar de geneeskunde niet slaagt bij vrouwenproblemen zoals menstruatie, seks, zwangerschap, bevalling en zelfs menopauze symptomen.

Ik dacht dat ik veel van deze plant wist, maar er valt altijd iets nieuws te leren, en dus kwam ik erachter dat Kokoswiet – kokosolie doordrenkt met cannabisextract niet alleen nuttig kan zijn voor je huid, maar ook voor je haar! Het kan seks verbeteren (zowel als een “groene vrouwen Viagra” en als een natuurlijk glijmiddel) maar wat ik het meest interessant vond was dat ze het voor een periode als pijnstiller gebruikten, en dat zocht ik!

Omdat de meeste van deze ‘groene vrouwen’ het op een tampon gebruiken – doe een paar druppels olie en schuif het erin, ondersteunend door olie ook buiten te wrijven waar het pijn doet – vroegen sommige dames zich af hoe het binnen kan worden gebruikt zonder een tampon (voor het geval je als vrouw zijnde geen gebruik maakt van een tampon). Het feit dat kokosolie stijf wordt naarmate het afkoelt, was de keuze al snel gemaakt om dit te testen zodra ik de zetpillen van WietOliePuur zag, en ik dacht bij mezelf; DIT kan de perfecte PMS-pijnstiller zijn!

Dus zodra de “vervelende oma” op bezoek kwam, liet ik wat kokoswietolie in deze kleine zetpillen vallen en zette het in de koelkast om te vormen. Een half uurtje later was het klaar voor gebruik – een kleine magische groene pil. 30-40 minuten later en de pijn dreef weg, het werkte zo goed als ik had verwacht.

Als je pijn hebt tijdens je menstruatie, moet je het proberen! Als je candida hebt, kun je het ook behandelen door knoflookextract en wilde oregano toe te voegen aan de kokoswietolie! Nog een tip van een groene dame die ik heb geleerd toen ik deze ontdekking met de groep deelde.

Het wordt aanbevolen om eerst kokosolie te testen op een gevoelige huid, bijvoorbeeld op de binnen kant van je arm. Probeer twee dagen later een beetje in en rond je vagina.
Als alles goed gaat, is het tijd om het ‘binnen’ te gebruiken, geniet van de magie!

Heeft u vragen of advies nodig? We zijn bereikbaar via WhatsApp >> +31613591490

 

_____________________________________________

 

Cocoweed – A woman’s best friend!

A couple of years ago I joined a secret group of “green women” cannabis users, established by Dafna Galpaz, who manage this amazing community of more than 11,000 ladies that share their knowledge and experience with this magical plant, and support each other from growing to producing products that helps where medicine failed to succeed with women’s issues such as period, sex, pregnancy, giving birth and even menopause symptoms.

As much as I thought I knew a lot about this plant, there’s always something new to learn, and so I came to discover that cocoweed – coconut oil infused with cannabis extract can be useful not only for your skin, but also for your hair, can improve sex (both as a “green women Viagra” and as a natural lubricate) but what I found most interesting was that they used it as pain killer for period, inside I mean.

As most of them use it on a tampon – put a few drops of oil and slide it in, supporting it by rubbing oil also outside where it hurts, some girls as myself wondered how it can be used inside without a tampon in case you use other stuff. The fact that coconut oil gets firmed as it’s getting cold, was making it easy to test as soon as I saw the wietoliepuur’s suppositories, and I thought this can be the perfect PMS pain killer!

So, as soon as the “nasty grandma” came to visit I dropped some coconut weed oil into these little set pills and put it in the fridge to form. Half an hour later it was ready to use – a little magical green set pill. 30-40 minutes later and the pain was drifting, it worked as good as I expected.

If you suffer from pain during your period, you must try it! If you have candida you can also treat it by adding garlic extract and wild oregano to the cocoweed oil! Another green-lady tip I learned as I share this discovery with the group.

It’s recommended to first test cocoweed oil on a sensitive skin like an inner forearm. Two days later, try a little in and around your vagina. If all goes well, it’s time to use it inside, enjoy the magic!

Do you have questions or need some advice? We are available on WhatsApp >> +31613591490

Recent Posts

Laat hier je reactie achter

× WhatsApp